Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
en oplettendheid bewijst, welke hij, naar zg-
ne burgerlijke betrekkingen, ingevolge vaa
de aaiigenoinene zeden, regt heeft om te ver-
wachten. £n, in dezen zin, wordt zij ook
bier genomen. Zij vertoont zich door op*
Jett endheid op al datgene , waardöor ahdèred
eene grootere of kldnere dienst bewezea, of
eene grootere of kleinere moeite bespaard
kan worden, en, mitsdien, door het indacht
nemen van duizende kleinigheden. Ohtaoge*
lijk kan men de hiertoe behoorende zaken
alle afzonderlijk opgeven; het zal echter gei
noeg zijn, op eenige van dezelve hier op-
merkzaam te maken. De beleefde man v6r-
Uiijdt zelfs den sthijn van onoplettendheid,
zoodra een ander met hem spreekt; hij
meldt, wanneer hij' zich met eenen andere«
te gelijk moet noemen, dieji anderen eer dart
zich zeiven; hij valt dengenen, die iets ver-
haalt, niet in de rede; veel minder noemt
hij, gedurende de vertelling van eenen ande-
ren, reeds in de voorbaat het woord, hët*
welk, naar zijne gedachten, volgen moet; teïi
hoogste komt. hij den sprekenden, wannet
E 6 de-