Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 83 —
vier dagen achter een, tegen de veel grootere En-
gelsche vloot, onder Prins Kobben en Monk,
welke hij, met een ontzagchelijk verlies, tot den
aftogt noodzaakte. In dat zelfde jaar viel er
nog een zeeslag voor, welke twee dagen duurde;
maar C. Tromp , die de Kuiter niet stond, ver-
zuimd? daarin zijnen pligt, zoo dat de vloot
verstrooid raakte. De Kuiter maakte echter thans
dien meesterlijken aftogt met acht schepen, welke
door vriend en vijand werd bewonderd en waarin
het zoo heet toeging, dat de Admiraal dikwijls
uitriep: „ of er dan, onder die duizenden va^,
5, kogels, geen etne was, wellce hem trof," Den
oorlog moede, wenschten beide partijen den vre-
de, waarvan de onderhandelingen te Breda wer-
den geopend.
Gedurende dezelve vormde het verhevene brein
van Joan de Witt, een ontwerp, hetwelk geluk-
kende , den Ncderlandschen zeeroem voor altijd
moest vestigen, namelijk, het verbranden der En-
gelsche schepen, op de rivier den Theems, Eene.
vloot van 6i schepen werd, te dien einde, uit-
gerust, en onder bevel van de Kuiter geplaatst»
terv/ijl C, de Witt, Joai^s broeder, zich, als ge-
volmagrigde der Staten, op dezelve bevond. Het
voorste smaldeel der vloot, onder ^en Admiraal
yan Gent, zeilde terstond regelregt'den Theems
op, tot bij Chattam, wordende van de hoofdmagL
gevolgd. Bij gezegde plaats hadtlen de Engel-
sehen eene keten, op vlotten rufjtende, over de.
F 2 ri_