Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 82 —
Aan Afrika's zuidelijken uithoek, stichtte Rie-
beek de, naderhand zoo gewigtig gewordene. Kolonie,
Kaap de goede hoop, terwijl de groote dc Ruiter,
de roofzuchtige bewoners van Algiers en Tunis
beteugelde.
XXXIX, Zeeoorlog met Engeland, De Rui-
ter, Evertsen, Togt naar Chattam. Vrede
met Engeland. Toestand yan Zuid-Ne-
derland. Staatkunde yan de Witt.
De welvaart, waartoe ons Vaderland thans,
onder de Witfs bestuur geraalvte, wekte den naij-
ver van Engeland weder op, en gaf, in 1666, aanlei-
ding tot eenen nieuwen zeeoorlog. De eerste zeeslag,
waarin de opper Admiraal Wassenaar Obdam met
zijn schip in de lucht sprong, liep voor ons on-
gelukkig af. Na Obdam"s dood werd de Ruiter,
dat troetelkind der fortuin, met voorbijgang van
C. Tromp en de Evertsens (*) tot opper Admi-
raal aangesteld en sloeg, in zee gestoken zijnde,
vier
(*) Johan en Corneüs Evertien, waren twee uitmun-
tende Zeeuwsche Admiraals, en het was alleen, door be-
werking van de IVitt en der Hollandsche Staatsleden, dat
eerstgemelde, een voorstander van Oranje, niet als opper
Admiraal der vloot werd aangesteld. Uit het geslacht der
Evertsens sproten negentien krijgshelden voort, van wel-
ke er'negen hun leven, strijdende voor het vaderland,
verloren.