Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ So -
Niet tegenstaande deze zegepralen^ leed de
koophandel gevoelige neCpen, zoo dat, in Amster-
dam alleen, wel 30C0 huizen ledig stonden, het
gras op de straten groeide en wel 1600 rijk gela-
dene schepen verloren gingen. Door zulke tegen-
spoeden aangezet, werd het volk oproerig en
eischte de herstelling van het huis van Oranje. Om
dus, in zulke netelige omstandigheden, het roer
des Staats regt te houden, was er een man noo-
dig, die, bij de diepste kennis der staatkundige
gesteldheid zijns Vaderlands en van Europa, gron-
dige kunde van den handel en bedrevenheid in dc
wiskundige wetenschappen voegde. Zulk een man
vond men in Joan dc Win en hij werd dus, bo-
ven allen, geschikt geoordeeld, om 's Lands za-
ken , door den oorlog en de onlusten in de war
geraakt, in eenen beteren toestand tc brengen:
onder den titel van Raadpensionaris (*) plaat-
ste men hem aan het hoofd der regering. Hij
was, uit verschillende oorzaken, zijnde zijn va-
der een Van die zes personen geweest, welke
door Prins Willem den II, naar Loevenstein wa-
ren gevoerd, zeer tegen het Oranjehuis ingenomen,
en een der hoofdbewerkers van de bepaling, bij
den vrede met Engeland gesloten, vastgesteld,
dat
/
(*) Randpensiomris, voorraaals 's Lands Advokaac
genoemd, was de eerste magistraatspersoon der Provincie
Holland, en dus draaide, daar Holland het magtigste ge-
west was, de spil des bestuurs der Republiek grooten-
deels op hem.