Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
-19 -
XXXVIII. Beroemde 'zeehelden. Joan de Witt,
Toestand yan den handel m der Koloni-
ën. Hambroek.
Niet lang mogt men, na 1648, het zoet des
vredes smaken. Een opgekomen twist met Enge-
land, (ii^S-) reeds tóen op onzen koophan-
del jaloersch was, gaf-aanleiding tot eenen vrees-
selijken zeeoorlog, waarin onze zeehelden Marten ,
Harpertz. Tromp (*) de Kuiter (§) en yan Ga-
len zich met roem bedekten. Laatstgenoemde stierf
den dood der helden bij Livorno, met de woor-
den in den mond: „ Ligt valt het, te midden
„ der overwinning, voor het Vaderland te ster-
„ ven."
Niet
Stadhoiuler was de voornaamste persoon des gemeenebests:
van dc Algemeene Staten ontving hij, echter, zijne aanstel-
ling, stond aan het hoofd des krijgsvolks en was beiast met
de uitvoering van de bevelen der Staten, het welk men
dus de uitvoerende magt noemde.
C*) Tromp sloeg drie dagen na elkander, van den 27 Fe-
bniarij tot den i Maart 1653, tegen de Engelschen, en
sneuvelde, den 1 Junij 1653, in een zeegevecht tegen
hen bij Katwijk.
C§) De Ruiter was de zoon van eenen armen Bier-
drager te Vlissingen, welke zich, van de geringste gra.
den in den dienst, tot Lt. Admiraal Generaal, en tot den
groptsten zeeheld zijns tijds verhief. Hij leefde van 1607
tot 1676.