Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 77 —
met het einde dezes tijdvaks, ook met den onder-
gang der eerstgenoemde partij eindigden. Maar ver»
volgen wij, na dit korte overzigt, de geschie-
denis.
XXXFII. Prim Willem dc II. Aamlag op
Amsterdam» Dood des Prinsen. Besluit
der Staten.
Zoo als wij zagen , was Prins Willem de II, na
den dood zijns vaders, hem in alle deszelfs waar-
digheden opgevolgd. Jong zijnde, en een vurig,
krijgshaftig gestel hebbende, mishaagde hem het
sluiten van den vrede, en toen de Staten, kort
daarop, tegen zijnen wil, besloten, om eene me.
nigte krijgsvolk af te danken , gaf zulks aanlei-
ding tot oneenigheden en twisten tusschen zijne
aanhangers en de aanhangers der Staten. Om een
einde aan de verschillen te maken, deed de Prins
zes leden der Staten van Holland gevangen nemen,
en naar Loevenstein voeren. Ook besloot hij, het
magtige Amsterdam, door krijgsvolk te doen over-
rompelen , en dan de regering aldaar dc wet voor
te schrijven; maar de aanslag mislukte. De solda-
daten, aangevoerd door zijnen neef TJ'ilhm Fre*
der ik. Stadhouder van Friesland, verdwaalden des
nachts op dc heide: hier bemerkte hen de Ham-
burger post, welke de mare verspreidde, dat er
krijgsvolk rondom de stad zwierf. Nu kwam al-
les op de been, om goed en leven op te offeren,
tot behoud der voorregten eener stad, wier handel
door