Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIERDE TIJDVAK.
Van het jaar 1648 tot 1795.
XXXVI. Inleiding.
De onafhankelijkheid der Noordelijke Provinci-
ën thans volkomen gevestigd zijnde, en de Zui-
delijke de oppermagt van Spanje, voortaan onze
beste bondgenoot, erkennende, schenen de onop-
houdelijke oorlogen nu eens te zullen eindigen,
en langzamerhand de beide groote deelen des lands
eene verzoening te zullen trelfen. De klove was
echter te groot, en de wrok te hevig; want de
Noord-Nederlanders, fier op hunne verkregene
onafhankelijkheid, 'toonden, bij elke gelegenheid,
hunne groote overmagt boven hunne Zuid-Ne-
derlandsche broeders: van daar dus, dat deze,
reeds lang weder gewoon aan eene vreemde heer-
schappij, en aan hunnen ouden godsdienst harts-
togtelijk verkleefd, eerstgemelden, als vijanden
beschouwden, met welke zij nimmer, zoo als voor-
heen , eene lijn konden trekken. Noord- Neder-
land, van nu aan, de Republiek der Vereenigde
Nederlanden genaamd, had dan eens eenen Stad-
houder aan het hoofd, en dan weder niet. Ge-
woonlijk bestonden in dezelve tv/ee partijen, aan-
hangers van eene Stadhouderlijke Regering en te-
genstrevers derzelve; gedurige botsingen tusschen
deze twee partijen vonden er dus plaats , weHce,
met