Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 74 -
terstond in al zijne waardiglieden opvolgde, en
zijne weduwe, Amelia van Solms, betreurden,
met het geheele vaderland, zijnen dood.
Een jaar na deze gebeurtenis, op den 15 Mei
1648, werd dan eindelijk de vrede met Spanje
gesloten: na eenen 80 jangen strijd, die stroo-
men bloeds had gekost', verklaarde Filips de IV,
van Spanje, de 7 Noordelijke Provinciën voor
vrije en onafhankelijke Staten, waarop hij of zij-
ne opvolgers nimmer iets meer te eischen hadden;
terwijl de overwonnene landstreken in Oost- en
Westindie in vollen , eigendom aan hen werden
afgestaan.
Het laatste gedeelte dezes tijdvaks werd ook
gekenmerkt, door groote vorderingen in kunsten
en wetensch^pen. Buiten de reeds vroeger ver-
melde beroemde mannen, bloeiden nog de Dichters
Cats, de Decker, Huigens en de nooit volpreze-
ne Jcosi van Vondel: Metius, Snellius en S. Ste-
vin, waren beroemde Natuur- en Wiskundigen:
van Kampen, de Keizer en Qiiellin groote bouw-
kundigen. De schilders Rubbens, van Dijk, van
Rhijn, de oude Teniers, Potter enz. stichtten eene
Nederlandsche school, welke, nog tot op onze
dagen, haren roem heeft gehandhaafd. Het vrou-
welijk. geslacht, bleef mede niet achterlijk in geest-r
beschaving. Anna Maria Schiiurmans, het won-
der harer eeuw, was een genie, dat alle takken
van kunst en wetenschap omvattede: Atina en
Maria Tesselschade, de dochters van iioi;//^«- Vis-
schcr ,