Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. V
ik ook eene andere verdeeling der tijdvakken^
dan gewoonlijk geschiedt 'te moeten in acht
nemen. Eene korte aanhaling van eenige
voorname vrouwen en mannen^ in de Letter-
kunde of sshoone Kunsten y uitmuntende; als
ook, hier en daar, eene schets van den toe"
stand des Lands ^ der zeden ^ 'wetenschappen ^
en kunsten^ op het voetspoor van den geleert
den VAN Kampen, kwam mij tevens niet on-
dienstig voor. De korte inhoud^ hoven ier
der lesje vermeld zijnde^^ achtte ik een aan*
hangsel met vragen overbodig; daar ieder
onderwijzer of iedere onderwijzeresse , daar-
in nu reeds aanleiding^ tot het doen der^
zelve ^ vindt.
Mögt overigens het boekje iets toebrengen^
om^ bij Meisjes^ den lust tot de beoefening
onzer zoo belangrijke Geschiedenis^ meer en
meer ^ 'op te wekken y en zij er door aange- ^
spoord worden^ om die deugden na te vol-
gen , welke eenige Nedcrlandsche vrouwen
der vergetelheid ontrukten^ dan vlet ik viij
* 3 gern ■