Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 73 —
deelte van Brazilië in Amerika aan onze opper-
magt werd onderworpen; dat Marten Harpertz.
Tromp eene luisterrijke overwinning op de Spaan-
sche vloot in Duins behaalde, en dat de Franschen
eene geheele provincie, namelijk Artois, van de
Nederlanden afscheurden; daar de onzen Breda
bemagtigden en de noordelijke streken van Vlaan-
deren en Braband aan zich onderwierpen,
XXXV. Vredeionderhandelingen te Munster,
Lood en karakter van Frederik Henderik,
Vrede te Munster. Beroemde Mannen^
en Vrouwen.
De Spanjaarden eindelijk ziende, dat verder oor-
log voeren hunne schatkist en krachten uitpiitte-
de, hijgden naar den vrede, en de onderhandelin-
gen, te dezen opzigte, werden te Munster geopend,
trins Fredcrik Henderik mögt echter het sluiten
van den zoo lang door hem verlangden vrede niet
beleven. De vermoeijenissen des oorlogs hadden
hem uitgeput, en hij overleed den 14 Maart 1647,
in den ouderdom van 63 jaren, door vriend en
vijand, uit hoofde zijner dapperheid, beleid.^
stilzwijgendheid, gematigdheid cn zuivere zeden,
geroemd. Zijn zoon, Willem de II, die hem
ter-
C*) Het janr 1637 berucht door eenen dwazen
vviiidliandcl in tiiipen, welke zoo hoog steeg, dat een
enkele bol voor JCX30 gld. en duurder, werd verkoclit.
ü 5