Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 71 —
XXXiy, Frederik Henderik. Piet Hein. Ont'
dekking van Nieuw Holland. Krijgsverrig'
tingen. Dood van Izabella. Marten
Harpertz. Tromp.
Het einde van Maurits bestuur was eene reel^s
van tegenspoeden in de oorlogsbedrijven: Frede-
rik Henderik, daarentegen, deed weldra den oor-
logskans keeren ten voordeele der Staten: vele
steden werden veroverd en den Spanjaarden de
voet dwars gezet. De geest der verdi-aagzaam-
heid, zoo lang uit Neêrland geweken , werd her-
steld en den Remonstrantschen leeraars vergund
in het Vaderland terug te keeren.
Nederlandsche vloten bemagtigden rijke streken
in de nieuwe Wereld en de schepen der WestinJ
dische Compagnie, onder bevel van den dapperen
Piet Hein, maakten zich, in den jare 1628, zon-
der slag of stoot, van de Spaansche zilvervloot
meester, wier waarde, in alles, op 15 millioen
schats werd begroot. Hollandsche zeelieden, met
name Carpentier en later (1642) Tasman, ontdek,
ten, in de groote stille Zuidzee, eene menigte
eilanden, en, met alle regt, wordt dus ook het
grootste dier eilanden, naar derzelve eerste ont-
dekkers , Nieuw- Holland geheeten.
De krijgsverrigtingen werden, omtrent dezen
tijd, gekenmerkt , door eenen inval der Spaan-
schcn in de Vereenigde Nederlanden. De Aarts-
hertogin Izabella, die door de Zuid- Nederlan^
E 4 dcrs.