Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 69 —
XXXIII, Stichting van Batavia, Einde des
Bestands. Aanslag op het leyen van Prins
Maurits,, Maria van Utrecht, Dood
en Karakterschets van Maurits,
Omtrent dezen tijd (1619) werd, door den
gouverneur Koen, de stad Batavia, deIioofdplaats
van Neerlands Indic, op Java gesticlit: de Oost-
indisclie Compagnie breidde zich al meer en meer
uit en de handel beklom eene aanmerkelijke hoog-
te.
In 1621 eindigde het 12 jarig Bestand, en de
krijgsverrigtingen werden, met afwisselend geluk ,
gevoerd; maar het jaar 1623 vertoonde een schouw-
spel ten bewijze, dat de partijschappen, nog ver
van geëindigd te zijn, slechts op eene gunstige
gelegenheid wachtten, om uit te barsten.
De zonen van Oldenbarneveld, die, na den
dood huns vaders, van .alle ambten en van hun
erfgoed waren . ontzet, besloten, zich op den
Prins te wreken. Zij verbonden zich dus met ve-
le andere misnoegden , en vormden het ontwerp,
om Prins Maurits op den weg naar Rijswijk,
door vier matrozen te doen vermoorden; deze
echter verrieden dit plan, en de meeste deelge-
nooten werden gevat en, in 's Hage onthoofd.
Onder hen bevond zich ook Reinier van Olden-
barneveld, heer van Groeneveld , de jongste zoon
des Advokaats, die geen ander dcd aan alles had,
dan het verzwijgen des aanslags, Maria van Ut-
B 3 recht,.