Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 68 -
begon EUje met den neusdoek te zwaaijen en,
toen de schipper haar daarvan de oorzaak afvraag-
de , antwoordde zij: „ het was om hare JVIevrouw
„ te toonen, hoeveel moed zij bezat, dewijl deze
„ had gemeend, dat zij, om den hevigen wind , de
„ reis niet durfde ondernemen." Te Gorinchem
aangekomen, verkreeg zij, dat de kist, in plaats
gekruid te worden, door den schipper en zijnen
zoon gedragen werd; maar, nu was bijna alles
verloren geweest; want, de Groot zich eenigzins
■bewegende, maakte de zoon hierop zijnen vader
opmerkzaam, die Elsje daarvan verwittigde. Spoe-■
dig was de snedige dienstmeid met een antwoord
gereed , zeggende : „ Ja , boeken hebben 'geest
„ en leven." Men kwam eindelijk behouden bij
Daatselaar. Aldaar werd .de Groot, die eerst
eenigzins flaauw was, vermomd!in een metselaars
gewaad, voer over de Waal, ging te voet naar
Waalwijk en nam aldaar eenen wagen, waarme-.,
de hij zich naar Antwerpen, en dus buiten het
gebied der vereenigde Provinciën, begaf. Nader-
hand werd hij afgezant van het Zweedsche hof"
te Parijs, en stierf te Rostok, in Duitschland.,
Mevrouw de Groot bleef nog eenigen tijd gevan- ■
gen, maar werd weldra ontslagen, en begaf zich
naar haren man te Parys.
xxxiu.