Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
-67-
gunning bekomen, om, ter zamenstelling zijner
geleerde werken, boeken van zijne vrienden, voor-
namelijk van den Leidschen Iloogleeraar Erpmius
te leenen. Deze boeken werden in eene kist heen
en weer gezonden. In den beginne onderzocht dc
Slotvoogd de kist naauwkeurig; maar , er niets
dan boeken in vindende, ging dezelve vervolgens
■ongehinderd heen en weer. Mevrouw cle Groot,
zulks opmerkende, kwam daardoor op den inval,
om de kist tot een middel ter ontsnapping haars
mans te bezigen. Na genomene proeven, bevond
inen, dat dc Groot het er, eeiien geruimen tijd,
in konde uithouden: men maakte dus afspraak
met den koopman Daatsclaar te Gorinchem, bij
bij wien dc kist gewoonlijk werd besteld, om
op eenen dag, dat de Slotvoogd afwezig was,
de Groot, in de kist, te zijnen huize te bestellen.
Er moest echter iemand medevaren, die op alles
•een wakend oog hield en hiertoe bood zich Elsje
van Ilomvenlng, de Groofs dienstmaagd, een voor-
beeld van trouw en snedig vernuft, aan. Daar
de soldaten, welke den koffer naar beneden aan het
schip moesten dragen, reeds aanmerkingen op
deszelfs zwaarte hadden gemaakt, was Mevrouw
de Groot ten uiterste ongerust, en verzocht dus
Elsje, als dc' zaken op het schip goed stonden,
een teeken te geven. C*) Midden op de rivier,
be-
C*) Men moet weten, dat de kamer van de Cm/liet
uitzigc over de Merwe had. ^
Ë 2