Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 66 —
en goede trouw werd geëerbiedigd. Misschien
hadden de echtgenoote en icinderen des Advokaats ,
bij den Prins , nog wel genade voor hem kunnen
verwerven; maar, van zijne blanke onschuld be-
wust, huiverden zij voor zulk eene laagheid en
lieten, even als de echtgenooten van de Groot en
Hoogerbeets, de zaken op haar beloop. De Re-
monstrantsche Leeraren, dus van hunne steunpila-
ren beroofd, moesten nu naar een goed heenko-
men, buiten 's Lands, omzien: in welk lot ook
eenige vrienden van Oldenbarneveld deelden.
XXXI1. Ontvlugting van de Groot uit Loeven'
stein. Maria van Reigersberg, Els-
je van Houwening,
De gemalinnen van de Groot en Hoogerbeets,
hadden, na lang aanhouden , verlof bekomen, om
hunne mannen naar Loevenstein te vergezellen.
Mevrouw Hoogerbeets bezweek echter weldra voor"
de hevigheid eener ziekte, die haar [aldaar had
aangetast. Maar Maria van Reigersberg, de
Groot's echtgenoote, verzon, ter redding haars
mans, eene list, die verdient breedvoeriger ver-
meld te worden, tot een voorbeeld van huwelijks-
liefde, en ten betooge, dat daar, waar mannelijk
verstand te kort schiet, vrouwelijk vernuft soms
'eenen uitweg kan vinden. De Groot, dat alles
omvattend genie, hetwelk, niet alleen in de
staatkunde, maar ook in de Godgeleerdheid, dicht-
Ivunde' en andere vakken, uitmuntte, had ver-
gun-