Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 65 —
echter niet; maar, eene regtbank van 24 Regters
bij een geroepen zijnde, stelde men verscheidene
punten van beschuldiging tegen hem op, name-
lijk : het verraden van gewigtige staatsgeheimen,
het aannemen vtin geschenken van vreemde hoven
enz. Deze Regters, 's Prinsen partij toegedaan
zijnde, wisten^ in weerwil der betuigingen van
onschuld aan de zijde der aangeklaagden, het zoo
ver te brengen, dat Oldmbarneveld ten dood,
en de Groot en Hoogerbeets tot èene levenslange
gevangenschap op Loevenstein, werden veroor-
deeld.
Op den 13 Mei 1619, werd het doodvonnis
aan den Advokaat uitgevoerd, en de 72 jarige
grijsaard, die het land 43 ja^'en getrouw had ge-
diend, besteeg, op zijn stokje leunende, het Haag-
sche Schavot met de verzuchting: „ o God! wat
„ komt er van den mensch;" betuigende, nog in
zijne laatste oogenblikken j 'aan de verzamelde
schare van aanschouwers zijne onschuld in dezer
voege: „ Mannen! gelooft niet, dat ik een land-
„ verrader ben! Ik heb opregt en vroom ge-
y, handeld als een goed Vaderlander en zal als
„ zoodanig sterven." Hierop knielde hij neder,
deed een kort gebed en ontving den doodelijken
slag. Dus was het uiteinde eens mans, die,
meer dan eens, ons Vaderland van de dreigendste
gevaren had gered, wiens blik in de diepste ge-
heimen der staatkunde doordrong, en die zelfs
door Vorsten en Koningen om zijne schranderheid
E en