Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— <?4-
raeen een Nationaal Sljnode, ter bijlegging der kef»
kelijke twisten, en, toen de grijze Barncyeld
daar ook sterk tegen ijverde j voegde Mauriu,
•wetende, dat de Advokaat voor de aanhangers
van Arminius, Remonstranten (*) genoemd , neig-
de zich openlijk bij die van Gomartis, welke
men Contra Remonstranten heette , en dreef het
houden van een Sijnode door, welks leden meest
alle de partij van Gomarus waren toegedaan en
waarin dus natuurlijk de gevoelens van Arminius
werden veroordeeld; wordende de leeraars en Ie-
ken van zijne partij tot herroeping hunner gevoe^
lens genoodzaakt, of anders der vervolging ten
prooi gegeven.
Intusschen had Prins Maurits, gedurende de
zitting van het Sijnode het zoo vér weten te
brengen, dat 's Lands Advokaat van Oldcnbar.
neveld, als ook Hugo de Groot en Romboud Hoo-
gerbeets. Pensionarissen (S) van Rotterdam en
Leiden, op last der Algemcene Staten, werden ge-
vangen genomen.
Alhoewel de Staten van Holland, zich tegen
deze willekeurige daad aankantten, baatte zulks
cch--
(*) NaderhaHd alzoö gelieeten, naar een geschrift CRe-
monstratie} getiteld, het Welk zij, ter verdediging hiin-
ner gevoelens, aan de Sijnode inleverden.
C§) Zoo veel als loontrekkende Raadsheefen, die de:
steden van goeden raad moesten dienen en naar de Staten- •
vergaderingen werden afgezonden.