Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV VOORBERIGT,
loopenden cursus en geene tafereelen., en
moest dus het verband der Geschiedenis in
het oog houden: de voornaamste vrouwen vindt
men echter, zoo ver mij bewust is, ten too-
neele -gevoerd. Ook onthield men zich, om
bovengezegde redenen, van alle zedekundige
aanmerkingen: de verstandige onderwijzers
vinden daartoe overal aanleiding. Men ver-
geve het aantal Noten: het werkje ook leer-
beek zijnde, waren er vele voorvallen, voor
jeugdige lezers,. merkwaardig, die niet ge-
voegelijk in den tekst konden worden ge-
plaatst, 'zonder de Geschiedenis uit haar ver-
hand te rukken: andere Noten waren^ mijns
inziens, noodzakelijk; dewijl, hij de monde-
lijke voordragt, mij daarover ook opheldering
werd gevraagd. Zoo veel het mogelijk was,
heb ik, de Geschiedenis van Zuid- Neder-
land, met die der Noordelijke Gewesten, in
verband gebragt, het welk, tot dus ver, (^bij
mijn weten^ mg in geen geschrift van dezen
aardt genomen. Daarom meende
ik