Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
thans van de Spaansche aanvallen bevrijd, zoude
nu volmaakt rustig en gelukkig hebben kunnen
zijn; maar helaas! heillooze verdeeldheden werden
door die rust gekoesterd. Hendrik de IV, Ko-
ning van Frankrijk, die, door zijnen gezant Jean»
niny hier te lande grooten invloed uitoefende,
werd, door den booswicht Ravaillac, vermoord.
Deze vorst had steeds den twist tusschen Mau-
rits en O/ü/ewi^Ärwtf/ö^ bijgelegd: het was dus mi
te voorzien, dat de Prins de eerste gelegenheid
de beste zoude aangrijpen, om Oldenbarneveld te
doen vallen, wien hij het doordrijven van het be-
stand, tegen zijnen zin, niet konde vergeven:
en deze gelegenheid deed zich maar al te spoe-
dig op.
Twee Leidsche hoogleeraren, Arminias en Go-
marus, kregen verschil over eenige onbegrijpelijke
dingen in den Godsdienst. De predikanten ver-
deelden zich in twee partijen, en werden hierin
door de gemeenten gevolgd: de twist kwam a1-
lengskens van woorden tot daden, zoo dat Olden-
barneveld de Staten van Holland overhaalde, om,
ter beteugeling der onlusten, soldaten, (waardgel-
ders) genoemd, aan te werven. Mauritsr^wzimdc,
dat de kerkelijke twisten met staatkundige inzigten
konden worden verbonden, meende mede niet stil
te moeten zitten; maar verzettede zich met kracht
tegen het aanwerven der waardgelders, en over.
reedde de meeste steden, om de aangenomenen
weder af te danken. Men verlangde nu ook alge-
meen