Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- öl -
een Krijgsman zijnde, Iconde niet' besluiten deft
-Oorlog vaarwel te zeggen. Dit verwekte eenen
twist tusschen hem en Oldenbarncveld, welke zoo
hoog liep, dat de gezanten van Frankrijk en En-
geland er zich mede bemoeiden, zoo dat deze
eenen stilstand van wapenen voor la jaren, Be-
stand genoemd, voorstelden. Toen Oldenbarnc-
yeld dit voorstel doordreef, en ook de Aartsherto-
gen en de Koning van Spanje hetzelve goedvon-
den, kwam dat verdrag, in den jare 1609, te
Antwerpen, tot stand: daarbij werden de veree-
nigde Provinciën wel niet ronduit, maar met be-
dekte woorden, voor onafhankelijk verklaard, en
de vrije handel op Indië (♦) werd hun tevens toe-
gestaan.
XXX. Voortgang des haiidels. Zeereizigers.
Toestand des lands. Voorname mannen.
Vorderingen dtr Wetenfchappen en
Künsteln.
Nu beschouwde men zich als vrij: men zond
uit Noord- Nederland, even als uit eenen onaf-
hankehjken staat, overal gezanten heen: de Oost-
indisclie Compagnie maakte veroveringen zonder
tal, en dreef zelfs handel tot in Japan toe; dewijl
Spïnje
(*) Reeds in 1602, was, door een gezelschap koop-
lieden , de Oostindische Compagnie opgerigt, welke,
zeven jaren daana, door de vestiging eener Westindische
werd gevolgd: beide, vooral eerstgemelde, waren lan-
gen tijd, de sterkste steunsels van het gemeenebest.