Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 6o —
belegerd, geftomen en hernomen: Oostende buk-
te , na een beleg van drie jaren, toen de stad tot-
eenen puinhoop was geschoten , voor de wapenen
der Spanjaarden. Verscheidene vredesonderhande-
lingen volgden weldra, die echter langzaam vor-
derden, uit hoofde dat beide jiartijen niet in alles
overeenkwamen. Intusschen werd de zeeoorlog,
van beide zijden, met de uiterste wreedheid ge-
voerd, en de gevangenen waren zeker van hun-
nen dood. De vice admiraal, Klaassen, sloeg
twee volle dagen, niet zijn schip, tegen acht
groote Spaansche schepen en werd geheel redde-
loos geschoten. In plaats van zich over te geven,
stak hij, na een vurig gebed tot God om verge-
ving voor zijne wanhopige daad , den brand in het
kruid en vloog, met 60 der zijnen, in de lucht,
hen alzoo aan de mishandelingen der vijanden ont-
trekkende. Jacoè van Heemskerk behaalde, den
15 April •> i" de baai van Gibraltar, eene
volkomene overwinning op de Spanjaarden onder
d'Ayila; maar sneuvelde in dezen slag. Deze
zegepraal, maar meer nog de vorderingen, welke
de onzen in Oostindië maakten, v.'aai- zij een
uitgebreid gebied bemeesterden en voordeelige han-
dels verbindtenissen met de inlandsche Vorsten:
sloten , maakten de vijanden meer en meer bevreesd
voor onze wapenen. De zaak des vredehandels,
welke zoo lang een ontwerp van beraadslaging
was geweest, scheen thans eenigzins te zullen
vorderen; maar Prins Maurits, met hart en ziel
een