Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 59 —
letten, liet hij zijne schepen ver de zee opzeilen
en stelt zijn leger in slagorde. Op den 2 Julij
1600, des nadenmiddags om 3 uur begint het ge-
vecht: het geschut der onzen, door-matrozen be-
diend, was door hen op planken geplaatst; zulks
verhinderde het verzakken in de duinen en men
had dus een groot voordeel boven de Spaanschen,
die zulks verzuimd hadden; daarbij) kwam nog,
dat de westewind laatstgemelden het zand der dui-
pen en de rook des geschuts in het gezigt woei.
De kamp bleef echter, nog langen tijd, twijfel-
achtig; maar eindelijk liet MauriU, zijne reser-
ven, die nog niet in het gevecht hadden gedeeld,
aanrukken: en nu, sloegen de Spaanschen aan
alle kanten op de vlugt, hun geschut, vaandels -
enz. in de loop latende. Meer dan 6000 dooden
bleven er, en, onder de gevangenen, telde men
den Spaanschen veldheer Mendoza: Albertus ztM
ontsnapte naauwelijks den dans. Deze zegepraal
had, echter, niet zulk een gunstig gevolg, als
men zich had voorgesteld. Nieuwpoort werd niet
ingenomen, en Oostende niet eens ontzet, maar
het leger, de overmagt der vijanden vreezende,
keerde onverrigter zake terug. Men wil, dat deze
gebeurtenis de eerste zaden van tweedragt, tus-
schen Maurits en Oldtnbarneyeld strooide.
XXIX. Verdere krijgsbedrijven. Klaassen. Ja-
cob van Heemskerk, Foordeelige handel op
Oostindië, Twaalfjarig bestand.
Van weerszijden werden, vervolgens, steden
be.