Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 58 -
XXVIII, Verdere daden van Albert en Izü'
bella. Slag bij Nieuwpoort. Ongunstige
gevolgen van dien veldslag.
Albert en Izabella, gewoonlijk de Aartsherto-
gen genoemd, die eenen togt naar Spanje hadden
gedaan, keerden, na Filips dood, in Nederland
terug, en ondersteunden aldaar de pogingen huns
broeders, ter verdelging des koophandels in deze
gewesten-: ook zochten zij de 7 vereenigde land-
schappen weder onder het juk te brengen, en
openden vele onderhandelingen met dezelve, die
echter alle mislukten, dewijl beide partijen niets
toegaven. Geldgebrek noodzaakte, intusschen,
de Staten, om eenen beslissenden stap te wagen;
te dien einde wilden zij Vlaanderen, dat door zij-
nen weligen landbouw reeds weer begon te bloei-
jen, onder brandschatting stellen. Maurits ver-
zamelde dus een leger van ia,ooo man voetvolk
en 3000 ruiters, viel daarmede in Vlaanderen en
wilde zich vereenigen met de bezetting van Oos-
tende uit Nederlanders bestaande. Op deze mare
verzamelt Albertus een leger bij Brussel, vliegt
Vlaanderen door en dwingt de Hollandsche ben-
den , met de belegering van Nieuwpoort bezig,
tot eenen veldslag. Dat de stelling onzer landge-
nooten hagchelijk was, valt ligt in het oog: van
voren en aan twee kanten de vijanden: van ach-
teren de zee. Maar Maurits moed was onbe-
zweken ; ten einde den zijnen het vlugten tc be-,
let-