Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 57 -
bond. Na Mansfcld kwam Ernst van Oostenrijk en
Fuentes aan liet bestuur der Zuidelijke Nederlan-
den: de een werd terug geroepen en de andere
overleed, zoo dat Filips, eindelijk, in 1596 be-
sloot, zijnen neef Albert van Oostenrijk, in Span-
je opgevoed, als Landvoogd naar ons land te zen-
den : hij gaf hem tevens zijne dochter Izabella
ten huwelijk en de Nederlanden tot eenen bruid-
schat. Weinig tijds hierna, in 1598, stierf de
bloeddorstige Filips de II, aan eene ijsselijkeziek-
te, zijne landen aan zijnen jongen zoon, Filtpsdfo.
III, nalatende: De eerste daad diens Monarchs was,
de Nederlanders den vrijen handel op zijne landen te
verbieden: deze moesten dus nu trachten , zich uit
den nood te helpen. Nadat//ow^»?««, in 1597, reeds
eenen togt dadelijk naar Oostindië had gedaan, werd
de dappere yan der Does, met 70 schepen, afge-
zonden, om alle Spaansche vloten en bezittingen
te' vernielen. Dit plan werd, door hevige ziekten
op de vloot, wel verijdeld; maar baande, door
de kennis, welke onze landgenooten thans van
Indië verkregen, den weg tot dien uitgestrekten
wereldhandel, welke Nederland wijd en zijd ver-
maard maakte; want de schepen stevenden nu re-
gelrcgt naar Oostindië, in plaats van, zoo als
voorheen van Lissabon, hunne waren te ha-
len. xxvni.
(*) Die stad was toen de stapelplaats der Indische
wareni en, even als geheel Portugal, aan Spanje onder-
worpen.
D5