Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
te meer, dewijl Farnese vcrpligt werd, om een
gedeelte zijner benden, ter versterking des Spaan.
schen legers, naar Frankrijk te zenden. Men ves-
tigde de regering op vaste grondslagen: Maurits,
de uitmuntendste onzer toenmalige veldheeren, reeds
vroeger stadhouder over 2 Gewesten, werd thans
als zoodanig ook over de andere Provinciën aan-
gesteld: Breda werd, door middel van een schip,
gevoerd door Adriaan van Bergen, waarin, onder
de turf, 70 soldaten verborgen waren, verrast. Op
deze verovering volgde weldra het innemen van ver^
scheidene andere steden, en de jeugdige Maurits
behaaMe, bij Nijmegen, eene beslissende over-
winning op de Spanjaarden, door Parma zelveH
aangevoerd. Spijt hier over en menigvuldige te-
genspoeden en onaangenaamheden , deden Farne^e
in eene kwijnende ziekte vervallen, welke hem
eindelijk C1592) 5 in den ouderdom van 47 jaren ,
in het graf sleepte. Dapperheid, minzaamheid,
goede trouw en beleid waren deugden, die zijne
vijanden zelfs hem niet konden ontzeggen. De
Graaf van Mansfeld volgde hem op,
XXFII. Jlbert en Izabella. Filips de UI,
Houtman, Handel op Oostindië.
Weinig belangrijk zal het zijn, U met al de
gebeurtenissen des oorlogs bekend te maken.
Weet dan, dat dezelve merendeels den Staten gun-
stig waS-en dat Groningen, na de verovering der
stad, zicl^, als de 7de Provincie, aan de Unie ver-
bond.