Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 55 -
de schepen ook opgepropt met monniken en gees-
telijken, en de goede uitslag dezer onderneming
was, in Spanje, wiskundig zeker. Weinig re-
kende men, dat de Voorzienigheid soms de ont-
werpen der stervelingen verijdelt; en zulks was
hier het geval. Elizabeth, die, in het eerst,
het groote plan van Filip niet bevroedde, ont-
waakte, bij tijds, uit hare dwaling, en zond hare
vloot, onder Hmard, in zee, waarbij zich de
Nederlandsche schepen, onder Justinus van Nas-
sau, voegden. Duinkerken, waar Pama, met
zijn leger, op 28 groote schepen gereed lag,
om uit te zeilen, werd zoo naauw ingesloten , dat
er aan geen uitkomen te denken viel: ook werd de
Spaansche vloot, die, zonder Farnese, niets durf-
de ondernemen, in het kanaal, door zulke hevi-
ge stormen beloopen, dat deszelfs Admiraal, Me-
dina Sidonia besloot, om, achter Schotland en
Ierland heen, naar Spanje terug keeren. Nu
scheidden zich de Engelschen en Nederlanders van
elkander: eerstgemelden namen het eene schip
voor, het andere na, weg: terwijl 35 Nederland-
sche schepen belast werden, om het uitloopen
van Parma uit de haven van Duinkerken te ver-
hinderen. Op de lersche kusten vermeerderden
tevens de stormen in zulk eenen graad, dat, van
de geheele Onoverwinnelijke vloot, slechts 30
transportschepen en één oorlogschip de Spaan-
sche havens weder bereikten.
Na deze groote gebeurtenis kwam cr lucht,
D 4 te