Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 54-
werpen zoodanig verijdelden, dat lüj de volstrekte
opperniagt niet meester kocde worden, vertrok,
den 6 December 1587, naar Engeland, wordende
kort daarna, van zijn leger gevolgd. Na zijn ver-
trek, werd Prins Maurits, reeds vroeger tot bij.,
zonder Stadhouder over Holland benoemd, aange-
steld als Veldheer ov?r de troepen van den Staat;
terwijl Oldenbarncyeld, als 's Lands Advokaat,
met eene vaste hand, de staatkundige betrekkingen
der Republiek bestuurde. Men ziet dus, dat de
Staten, aan zich zelve overgelaten en van vreem-
de hulp verstoken, de beste schikkingen maak-
ten, om hunne onafhankelijkheid te handhaven,
1LX.fi, Onoverwinnelijke vloot. Inneming van
Breda. Dood des Hcrtogs van Parma,
Maar helaas! aan den uitersten gezigteinder ver-
hief zich een onweder, het welk dreigde Enge-
land en Nederland in eenen slag te vernielen,
Filips verzamelde namelijk, al de hulpmiddelen
zijner uitgebreide landen, ter uitrusting eener
scheepsmagt, zoo als nog nimmer gezien was.
Deze vloot, door de Spanjaarden de Onoverwin-
nelijke genoemd, bestond uit 140 of 160 schepen,
het kleinste van 50 stukken geschut, bemand met
ao,coo man voetvolk en inco ruiters, waarbij
Parma nog 35,000 man uit Zuid-Nederland moest
voegen, en had geen minder plan, dan, in En-
geland en Noord- Nederland, den Roomschen
godsdienst volkomen te herstellen. Daarom waren
de