Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 5.1 -
Iljke plunderingen der muitende soldaten en aan
de strooptogten van het Staatsche leger: koop-
handel en zeevaart, zijn, zelfs te Antwerpen,
geheel en al verdwenen: landbouw is bijna de
eenige bron van bestaan, en de Roomsehe Gods-
dienst uitsluitend de heerschende. Keeren wij,
na deze uitweiding, tot de geschiedenis zelve
tQrug.
Koningin Elizabeth van Engeland, door Hol-
land , voor de tweede maal, om hulp aangezocht
zijnde, werd met ons lot bewogen, en zond ha-
ren gunsteling Leicester, met een leger, te onzer
hulpe. Om haar te behagen, benoemde men hem
tot Opperlandvoogd, en de Staten gaven hem een
uitgestrekt gezag. Hij voldeed echter niet aan
de van hem opgevatte verwachting; maar bragt
's Lands zaken, door zijne willekeurige handel-
wijze, hoe langer zoo meer in de war: zelfs de
steden langs den IJssel door Engelschen ver-
dedigd, vielen in 's vijands handen. Leicester,
eindelijk bespeurende, dat de Staten hem overal
in het oog hielden, en zijne heerschzuchtige ont-
wer-
(*) De edele trek van den jeugdigen Engelschen
veldheer Filips Sidney, verdient hier melding. In een
gevecht bij Ziitphen doodelijk gewond zijnde, bragt men
hem, even voor zijn afsterven, eene flesch met water;
maar hij , een zwaarder gewond soldaat bij zich z^iende
liggen, zeide: „ Geef dien man te driukén: hij is meer
„ te beklagen, dan ik I"
D 3