Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE TIJDVAK.
Van het jaar 1585 tot i6j\.%
XXV. Inleiding, Leicester. Mauriti en
Oldenharneveld.
Beschouwen wij, bij den aanvang dezes tijd-
vaks, de gesteldheid der Nederlanden. De Noor-
delijke Provinciën vormden zich allengskens tot
een gemeenebest: koophandel en zeevaart vermeer-
derden aldaar dagelijks: de Hervormde Gods-
dienst was de heerschende en ieder burger had
goed en leven veil tot bescherming der vrijheid en
tot handhaving van genoemden Godsdienst; of-
schoon ook alle andere Godsdienstige gezindheden
werden geduld. Dat echier hun toestand , na de
gebeurtenissen, in het laatit des voorgaanden tijd-
vaks voorgevallen, nog zeer hagchelijk was, valt
iedereen ligt in het oog. Eenije kleine landscliap-
jes toch moesten aan de geoefende, krijgsbenden
des magtigsten Monarchs van Europa, aangevoerd
door eenen bekwamen Veldheer, het >oofd bie-
den. Maar de Voorzienigheid waakte ove^hetlot
onzer Vaderen; Zij toch schonk hun den mo;d en
de standvastigheid , om den kampstrijd vol te h'^u-
den, die eindelijk met den luisterrijksten uitslag zoi
worden bekroond.
Dc Zuidelijke Gewesten staan weder onder Spaan-
sche oppermagt, blootgesteld aan de onophoude-
■ lijke