Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 50 —
noemingen groeide de magt van Oranje, hoe lan-
ger zoo meer, aan: hij vormde dus het plan tot
eene nadere vereeniging der Noordelijke Provinci-
ën. Dit verbond, meer bekend onder den naam
van Unie van Utrecht, kwam den 23 januarij
1579 tot stand, en is het voetstuk, waarop ons
gemeenebest meer dan twee eeuwen heeft gerust:
in 1581 werd deze daad door de volkomene af-
zwering van Fiiips gevolgd.
XXiy. Dood van Prins Willem. Volkomene
splitsing der Noordelijke en Zuidelijke
Provinciën.
Dat deze gebeurtenis, voornamelijk aan Prinss
Willem's bewerking toegeschreven wordende, dem
haat der Spanjaarden tegen hem ten top voerde,,
is ligt te begrijpen. Onder de menigte sluipmoor--
denaars, door Filips op hem afgezonden, geluk-
te het eindelijk aan eenen Bourgondiër, Baltha-'
sar Gerards, onder den dekmantel van vroomheidl
en de mededeeling van gewigtige staatsgeheimen „
zich bij den Prins in te dringen en hem, van ta-
fel opstaande, op den trap met eene pistool, mett
drie kogels geladen, te doorschieten. Met dee
woorden „ O mijn God! ontferm U over mij em
„ over uw arme volk!" blies hij, in den ouder-
dom van 52 jaren, (10 Julij 1584) te Delft dem
laatsten adem uit, den ^schoonsten titel, welkes
ooit eenen Vorst gegeven werd, dien van Vaders
desi