Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 48 —
gin van Engeland, het opperbewind aan, die zulks
echter weigerde. Nu was de nood ten top ge-
kloinmen; men wil, dat Oranje reeds had voorge-
steld, om na het verbranden der molens en ge-
bouwen en het doorsteken der dijken, met vrou-
Aven, kinderen en goederen eene veilige schuil-
plaats te zoeken — toen de Hemel uitkomst gaf.
Requesens stierf op den 5 Maart 1576, na eene
ziekte van vijf dagen. Geen opvolger benoemd
hebbende, stond het land der regenngloosheid
ten prooi: de soldaten, geene betaling ontvangen-
de, sloegen aan het muiten, plunderden en blaak-
ten , vooral in het rijke Antwerpen, op eene ijs-
selijke wijze. Hierdoor verbitterd, sloegen de
Zuidelijke gewesten het oog op Oranje, en de
Gentsche bevrediging kwam tot stand, waarbij,
in die Provinciën, de openbare uitoefening van
den Hervormden Godsdienst wel verboden; doch
aan iedereen vrijheid van denken werd verleend:
men verbond zich ook, om de Spaansche solda-
ten het land te doen ruimen.
Don Jan van Oostenrijk, Reqnesens opvolger ,
kwam, intusschen, hier te lande: deze, de een-
dragt der Nederlanders ziende, besloot, aan hun
verzoek te voldoen en de Spanjaarden, ten getale
van 30,000 man, uit het land te zenden. De in-
gezetenen, thans de handen ruim krijgende, be-
gonnen weldra, uit hoofde van den Godsdienst,
onderling te woelen: de eene partij wilde dit, de
andere dat: de Zuidelijke onroomschen, verbit.
terd,