Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 47 -
bende, zich bij hem vervoegd, en hem gesmeekt
had, den storm uit te stellen, dewijl de honger
de inwoners toch wel tot de overgave zoude noodza-
ken: ook zeide zij, dat vele harer vrienden zich
binnen Leiden's muren bevonden, en er van hun
huwelijk nooit iets zoude gebeuren, indien hij
haar dit verzoek weigerde. De Veldl.eer zwichtte
voor hare aanzoeken, en — de stad was gered;
want, kort daarop, ontstond er een Noordwes-
ten wind, die de golven (de dijken vv'aren doorge-
stoken) het land injoeg. De Spanjaarden in ge-
vaar van te verdrinken, werden dus genoodzaakt,
om het beleg op te breken en gaven der Zeeuw-
sche vloot, die op het wassende water had ge-
wacht, gelegenheid, om in de stad te komen en
de uitgehongerde ingezetenen te spijzen. Ter be-
looning harer dapperheid, verkreeg deze stad, in
1574, het voorregt eener Ilooge school.
XXII. Verbond' tusschen Holland en Zeeland,
Hooge nood. Dood van Requesens. Farnese,
Gent [che bevrediging, hw endige twisten.
Unie van Utrecht.
Op den n Julij 1575, sloten Holland en Zee-
land eene naauwe verbindtenis; maar ziende, dat
zij het, op den duur, niet tegen Spanje konden
nithouden, dewijl niet alleen Amsterdam en Haar-
lem, maar ook de 15 andere gewesten, in Spaan-
sche handtn waren, boden zij Elizabeth, Konin-
gin