Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 4«5 —
de onzen dus de vrije vaart op Antwerpen open.
Een leger van 10,000 man onder Lodemjk van
Nassau (die zelf sneuvelde) werd, daar en tegen,
op de Mokerheide, geheel en al verslagen.
De Spanjaarden sloegen nu, voor de tweede
maal, het beleg voor Leiden, het welk zij, om
graaf Lodemjk tegen te trekken, hadden moeten
opbreken. In die stad voerde de dappere van det
Does, door den Burgemeester Pieter Adriaansz,
van der /F^r/bijgestaan, het opperbevel. Lang
duurde het beleg; de misnoegde burgerS, door
hongersnood, pest en vermoeijenis uitgeput, be-
gaven zich tot laatstgenoemden, om hem tot de
overgaaf der stad aan te manen. Deze dappere
man antwoordt hun: „ Ik heb eenen eed gedaan,
„ om deze stad tot het uiterste te verdedigen.
„ Spijs lieb ik niet: sterven moet ik eens: op
„ welke wijze, is mij het zelfde. Zoo mijn lig-
„ chaam U dienen kan, scheur het onbeschroomd
„ van een: ik ben welgetroost." Vol schaamte
begeven zich nu de misnoegden naar de wallen,
met het voornemen, om hun leven, zoo duur
mogelijk, te verkoopen. Francisco Valdez, het
hoofd der belegeraars, onderrigt, dat de stad, door
den honger, tot het uiterste was gebragt en nog
slechts door waggelende geraamten werd verdedigd,
besloot dus, eenen algemeenen storm te wagen.
Alles was daartoe gereed en de aanslag zoude ze-
ker gelukt zijn, zoo niet Magdalena Moons uit
's Hage, Valdez beminde, zulks gehoord heb-
ben-