Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 45 —
naar hunne havens vergunde en toen weder digt
raakte. Wemig tijds daarna, sloegen deze alzoo
geredde schepen de Spaansche vloot, en namen den
Admiraal Bossii gevangen. Alkmaar door DonFre-
d'erik, Alva's zoon, belegerd , sloeg ook den storm
der belegeraars moedig af. Bevrouwen wierpen hier
de belegeraars met kokend water, pek en gesmolten
lood op het hoofd, als zij tegen den wal opklom-
men, en hadden dus geen klein aandeel in de ver-
dediging.
XXII, Vertrek van Alva. Don Louis de Re-
quesens. Beleg van Leiden. Van der JVerf,
Magdalena Moons.
Alva, gewoon, dat de overwinning overal zijne
vanen verzelde en alles hem gehoorzaamde , zag ein-
delijk , dat hij het, op den duur, tegen de ver-
h^itterde Nederlanders niet konde uithouden, en ver-
lilt dus een land, waar hij algemeen verfoeid
werd: hij liet den roem na van eenen grooten
veldheer, maar tevens dien van eenen dwingeland;
zoo dat hij zich beroemen konde, in zes jaren
tijds, i8,6co menschen door beuls handen te heb-
ben doen ombrengen, behalve de vele duizenden,
die door zijne wreede soldaten werden vermoord.
Don Louis de Requcsens, minder bekwaam als
Veldheer, maar beter als mensch, was zijn op-
volger. Middelburg, dat lang door den Prins van
Oranje was belegerd, werd eindelijk, even na
Requesens aankomst, ingenomen: hierdoor kregen
de