Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 44 -
Simonsz. Ac Rijk, een der opperhoofden, zeide:
„ zij waren te edel om van zeeroof langer te le-
„ ven en hij begeerde ten minste een graf in het
„ VaderlandZijn voorstel vond bijval, en men
besloot den Briel te behouden. Dit was de grond-
slag der Nederlandsche vrijheid, want terstond
schuddeden Veere, Vlissingen, Enkhuizen en de
meeste steden van Holland, het juk af.
Intusschen plunderden, blaakten en moordden
Alva's soldaten, ter plaatse, waar zij vasten voet
Iregen, om het zeerst. Rlechelen, Zutphen,
Naarden en Haarlem (§) waren het tooneel
der ijsselijkste gruwelen: ofschoon zij bij de over-
gave lijfsgenade hadden bedongen. De Voorzie-
nigheid had onze vaderen, echter, nog niet geheel
en al verlaten: getuige de zonderlinge uitredding
der Noordhollandsche schepen, die, door het ijs
op der Zuiderzee bekneld, eene sleuf zagen opengaan
in het zelve, v/elke 'hen alzoo den vrijen doortogt
naar
(*) In deze stad werden de burgers in eene kerk bij
een verzameld, en>llen, zonder onderscheid, vermoord:
ook te Zutphen werden vele menschen, die, der Spanjaar-
den wreedheid wilden ontvlugten, van de IJsselbrug afge-
worpen en jammerlijk verdronken.
(§) Hier verdedigden de Burgers onder, Ripperda,
zich zeven maanden lang. Eene bende van300vrouwen,
onder bevel eener weduwe. Kenau Hasselaar, deeWe
hier de gevaren der verdediging manmoedig met de man.
uen en stond steeds gewapend op de wallen, om de vij-
anden af te weren. - -