Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 43 —
XXI. Inneming van den Briel, JVreedbeden der
Spanjaarden, Zegepraal op de Zuiderzee,
Mislukte aanslag op Alkmaar.
Laat ons den oorsprong der gemelde gebeur-
tenis wat verder ophalen.
De Prins van Oranje, ziende, dat zijne pogin-
gen, om de Spanjaarden te lande afbreuk te doen,
alle mislukten, gaf, in naam des Konings, den
uitgewekenen Nederlanders vrijbrieven, om hun ge-
luk op zee te beproeven. Eerst hadden zij in
Engeland vrijhavens, om hunne gemaakte prij-
zen te verkoopen; maar, op aandrang van Aha,
verbood hun Koningin Elizabeth, hare havens
langer binnen te loopen. Zij wendden dus, ge-
noodzaakt zijnde, om eene andere schuilplaats op
te zoeken, dan steven naar de Vaderlandsche kus-
ten en wilden Teksel bemagtigen; maar werden,
door tegenwind genoodzaakt, om de Maas in te
zeilen. Op den i April 1572, wierpen zij, met
«4 schepen, onder bevel van Lumeij, Graaf van
der Mark het anker voor den Briel, eischten de
stad op, en namen ze in. Eerst vormden zij het
plan, van dezelve te verbranden; maar Jacob
Si-
Loevenstein. /^Iva, hierover verbitterd, zond 300 man
af, om het sic? te belegeren. De Spanjaarden, eindelijk
bres geschoten hebbende, dringen het kasteel binnen;
toen neemt äe Ruiter een koen besluit, steekt den brand
in het buskruid en laat zich met al de vijanden in de
lucht vliegen.