Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 4» ~
land, waar de onzen, onder Lodemjk van Nas-
sau., eenige voordcelen behaalden, die echter,
door de nederlaag bij Jemmingen, kort daarop
weder verloren gingen; ook het hoofdleger onder
Prins Willem moest, onverrigter zake, over de
Maas terug trekken. De gruwelen des Bloedraads
duurden» intusschen voort: iemand, voor denzel-
ven geroepen zijnde, was zeker van zijnen dood.
De edele Graven van Egmond en Hoorne moesten
ook, op den 4 Junij 1568, door de nioordbijl der
beulen sneven.
Toen eene tweede poging van Prins Willem,
ter bevrijding van Nederland, door Alva's krijgs-
kunde op niet uitliep, scheen alles verloren , daar
Aha, nu ook den loden penning van alle onroe-
rende goederen en den aosten van alle roerende
have vorderde, (*) en ieder een, die zulks wei-
gerde , met den dood dreigde te straffen. Maar
deze gruwelen werden eensklaps gestuit door de
tijding, dat de Briel door de Watergeuzen was in-
genomen. (S)
XXI.
(*) Dit was eene nieuwe en zware belasting, zoo dat
men, van iedere 10 gld. die een huis waardig was, éénen
gld. aan het land moest betalen, en, van iedere 20 gid.
huisraad, ook éénen gulden.
(§) De stoute daad van Herman de Ruiter verdient
hier vermeld te worden. Deze man was een Ossenkoo-
per uit 's Hertogenbosch en maakte zich, (1570) met eeni-
ge anderen, in een Monniksgevvaad vermomd, meester van
Loc-