Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 4-1 -
nicnschelijkc vonnissen van het regtcrambt was
ontzet.
Oranje en de meeste Edelen , benevens honderd
duizenden van menschen, waren intusschen, de
wreedheid des nieuwen Landvoogds en deszelfg
handlangers kennende, reeds het Vaderland ont-»
vlugt. Filips vonnis, dat al de Nederlanders aan
Majesteitsschennis schuldig verklaarde, en aan die
genen, welke hun goed en leven behielden zulks
als eene genade toerekende, verbrak al de banden
tusschen hem en zi^ie onderdanen. De uitgewe-
kene Nederlanders, nu niets meer te verliezen
hebbende, besloten, hunnen Landgenooten te hulp
te komen en de tachtigjarige oorlog begon.
XX. Maatregelen yan Oranje. Begin des 80
jarigen oorlog. Herman de Ruiter.
De Prins van Oranje, weigerende voor den Bloed-
raad, op deszclfs uitdaging, te verschijnen, werd
ook aan Majesteitsschennis schuldig, en zijne
goederen verbeurd verklaard ; ja, wat meer is,
zijn oudste zoon, Filips Willem, werd van de
hooge school te Leuven afgeligt en naar Spanje
gevoerd. Door deze beleedigingen aangezet, ver-
klaarde hij zich nu opcnijk voor de Nederlanders,
wierf een leger in Duitschland, en wilde daarme-
de zijnen Landgenooten te hulp komen.
Op verschillende punten, drong dit leger in
Neerland binnen, en de eerste slag van den 80
jarigen oorlog viel voor bij Hciligerlêe in Vries-
C 5 land.