Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 40 —
aan zijne zuster bevelen, om de allergestrengste
maatregelen in het werk te stellen; deze, echter,
wilde liever, door list, de leden van het verbond
verdeden, om hen en het volk, daarna, des te
beter te kunnen straiFen, het welk haar ook maar
al te wel gelukt zoude zijn. Maar Filips, van
wraakzucht gloeijende, werd dit dralen moede en
zond, in Augustus des jaars 1567; een leger van
bijna 10,000 man, onder den Hertog van Alva,
zijnen besten veldheer en wreedsten dienaar, naar
Nederland. Alva was voorzien van eenen last-
brief, die der Landvoogdes, naauwelijks eenen
zweem van gezag overliet. Zij verzocht dus haar
ontslag, en vertrok, in de maand December, uit
Nederland. List en geslepenlieid, maar tevens in
nijpende omstandigheden eene al te groote vrees-
achtigheid , waren de hoofdtrekken haars karakters.
Reeds voor Margaretha's vertrek, had Aha
de Graven van Egmond en Hocrne, die, op hun-
ne vroeger bewezene diensten en verkleefdheid aan
den Roomschen Godsdienst vertrouwende, in het
land gebleven waren, doen gevangen nemen. Ook
rigtte hij eenen raad van beroerten op, die de In-
quisitie en de Bloedplakaten ten strengste hancj-
haafde, en allen dagvaardde, welke tegen den
Koning of de kerk, misdaan hadden: de doodstraf
was doorgaans het gevolg dier dagvaarding. Aan
het hoofd van dezen raad, die weldra den naam
van bloedraad verdiende, stond de wreede de Var-
gas, die vroeger in Spanje uit hoofde zijner on-
men-