Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 39 -
de zijn, werd de naam Geus een eernaam, en de
Edelen droegen, na dien tijd, eenen penning met
het opschrift: Getrouw aan den Koning tot den
bedelzak.
Nu liep het volk, door dit gedrag der Land-
voogdes in het harnas gejaagd, bij duizenden te
gelijk, gewapend naar de openbare prediking der
Hervormden, dienende soms, in het open veld,
een wagen tot eenen leerstoel. (*)
De Edelen, te St. Truijen vergaderd, boden,
intusschen, der Landvoogdes een tweede smeek-
schrift aan; maar, aldaar 24 dagen op antwoord
moetende wachten, sloeg eene menigte der onroom-
schen, buiten der Edelen schuld, aan het muiten, en
de Beeldstormerij begon. De kerken werden open-
gebroken, beelden, boeken, gouden en zilveren
sieraden vernield, graven en gevangenissen open-
gezet , en vele gruwelen gepleegd. Als een
stroom, ging dit werk, van het eene tot het
andere gewest voort; alleen in Vlaanderen wer-
den meer dan 400 kerken geplunderd, ja, er was
bijna geen plaatsje in Nederland, het welk aan dit
onweer ontsnapte.
XIX. Maatregelen van Filips. A Iva. Vertrek
der Landvoogdes. Instelling des Bloed-
raads, Vonnis door Filips geslagen.
Nu ontbrandde Filips in volle woede; hij zond
C 4 aan
(*) In Holland, hield Jan Arendz, een mandemaker
van Hoorn, hec eers eene openbare preek.