Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 38 -
zulks nog meer, toen zij zijn besluit, ter ver-
meerdering der Bisdommen in liunne landen ver-
namen; dewijl zij nu de invoering der hatelijke
Inquisitie (*) vreesden.
De Edelen, misnoegd op Granvelle, wiensjaad
door de Landvoogdes stiptelijk gevolgd werd, en
verbitterd, dat alle pogingen, zelfs een gezant-
schap van Egmond naar Spanje, om verzachting
der wreede maatregelen tegen de Onroomschen te
verwerven, vruchteloos waren, deden in 1560 eenen
beslissenden stap. Ten getale van 300, met Hetv-
drik van Brcderode aan hun hoofd, boden zij der
Landvoogdes een verzoekschrift, ter opschorting
of intrekking der bloedplakaten, (§) aan; doch
zij moesten onverrigter zake vertrekken. Men wil,
dat de raadsheer van Barlaimout, der Landvoog-
des , die over hun aantal verschrikt was, toevoer-
de, dat het slechts een hoop Gueux (bedelaars)
was, In plaats, dat men daarover vertoornd zou-
de
(*) Dus noemde men een geestelijk geregtshof, in
Spanje enz. opgerigt, om een wakend oog te houden op
«nders denkenden, het zij. Joden, Onroomschen enz,
Met de meeste gestrengheid ging men daarbij te werk j
soms was de enkele aanklagt eens booswichts genoeg,
om iemand ter dood te doen veroordeelen, en zijne goe-
deren werden als dan, ten voordeele der Inquisitie, ver-
kocht.
(§) Dus noemde men de wreede bevelen, om en
Hcrvcrmden Godsdienst uit te roeijen, gegeveo.