Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 37 -
De oorlog dus geëindigd zijnde, hield een ge.
wigtig punt de aandacht der Nederlanders bezig,
namelijk: de benoeming tot de algemeene en bij-
zondere stadhouderschappen. Om tusschen Qrari'
je en Egmond, de twee voornaamste edelen, gee-
ne jaloezij te verwekken, benoemde Filips Mar-
garetha van Parma, Keizer KarePs natuurlijke
dochter, als Landvoogdes over al de Nederlan-
den en over Braband in het bijzonder. De Prins
van Oranje werd Landvoogd over Holland, Zee-
land en Utrecht: de dappere Egmond kreeg het
bestuur over Vlaanderen. Andere voorname Ne-
derlandsche edelen verkregen het bewind over de
verdere gev/esten, wagende de Koning_ het nog
niet, Spanjaarden in het bestuur te dringen; echter
moest de Landvoogdes in alles raadplegen met
den Bisschop van Arras, Granvelle genoemd, een
Bourgondiër van geboorte. Voor dat Filips naar
Spanje vertrok, beloofde hij nog, binnen vief
maanden, de Spanjaarden, welke in den oorlog
tegen de Franschen gebruikt waren, de Nederlan-
den te doen verlaten, en ging, in 1560, te
Vlissingen scheep, om deze landen nimmer we»
der. te zien.
XFIII. Qeureiigheid tegen de Onroomßhen,
Smeekfchrift der Edelen. Beeldenftorm.
De vrijheidminnende Nederlanders, reeds gebe«
ten op Filips, uit hoofde der gekrengheid, welke
hij tegen de Onraomschen betoonde, werden
C 3 zulks