Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 36 -
die, onder zijns vaders bestuur, reeds begönnern
was, werd door liem met de uiterste gestreng-
heid voortgezet, daar bijgeloof en dweeperij diepe:
wortels in zijn hart hadden geschoten.
Gehuwd zijnde met Koningin Maria van En-
geland, Vormden' zij het plan, om, overal ini
hunne staten, slechts (^dnen Godsdienst te dul-
den, het welk echter, door Marians dood in En-
geland, verhinderd werd; zijnde hare opvolgster-
Elizabeth, den Protestantschen Godsdienst toege-
daan.
Filips voerde al aanstonds oorlog tegen Frank-
rijk; maar, door het kloeke beleid des Graveni
van Egmond, werden de Franschen, bij Greve—
lingen, geheel verslagen en de beide Vorsten slo-
ten te Cateau Cambresis den vrede. Prins Wil-
lem van Oranje ging, als gijzelaar voor de:
instandhouding van denzelven, naar Frankrijk.
De:
(*) Deze vorst was in 1533, te Dillenburg in Nssssui
geboren. Ofschoon zijne ouders Lutherscli; waren, brag- ■
ten zij hem reeds vroeg aan het hof van Keizer Kavel,
waar men hem den Roomschen Godsdienst deed aanne..
men. Hij was de gunsteling van gemelden Keizer; maar-
Filips vattede spoedig wantrouwen tegen hem op; dewijl.
Oranje, van wege zijne gulheid, vriendelijkheid en inne-
menden inborst, aller harten wou, en deed , na zijne ver- .
heffing, bij vele gelegenheden zulks ten vollen blijken.,
Schranderheid, geheimhouding en eene ongemesne vat-•
baarheid, waren de overige grondtrekken van fi/illem's;
uitmuntend karakter.