Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 35 -
roor het' rijkste gewest van Europa. In een woord^
koophandel, landbouw, fabrijken en zeevaartj
alles vereenigde zich, om de Nederlanden tot den
rijksten, welvarendsten en gelukkigsten staat te
vormen. Het is natuurlijk, dat, uit dien hoofde,
de weelde tot eene nooit geziene hoogte steeg;
echter kweekte zij ook Vele kunsten. De van
Eijks vonden het schilderen met olieverw uit, de
Crabet/is volmaakten het glasschilderen. Erasmus,
Secundus, Jgricola en Mercator blonken, als ster-
ren van de eerste grootte, in het ruim der onder-
scheidene wetenschappen.
XVII. Filips de II. IVillem van Oranje.
Benoeming der Stadhouders. Vertrek
van Filips,
Filips de II C*) treedt nu op het tooneel on-
Zor geschiedenis. Daar zijn vader Karei verzuimd
had, hem met den aard der onderscheidene vol-
ken , welke hij besturen moest, bekend te maken,
bezat Filips, in Spanje geboren en opgevoed, al
de ondeugden en geene der deugden diens land-
Iaards. De vervolging tegen de Protestanten, (§)
die,
C*) Als Koning van Spanje was liij de II, maar als'
: Graaf van Holland de III en als Hercog van Braband de
IV, van dien naam.
(§) Deze droegen hunnen naam, naar een geschrift.
Protest genoemd, hetwelk vier Duitsche vorsten en veer-
itien voorname steden, in den jare 1529, Keizix Karei
den V aanboden, om hem de vervolging tegen de On.
looraschen te doen «taken.
C s