Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
wilde de Groningers ooic aan zich onderwerpen,
maar deze verkozen Edzard van Oostfriesland tot
hunnen heer.
Karei de II, zoon van Filips den schoonen,
in den jare 1500 te Gent geboren, werd opgevoed
door Willem van Croj, heer van Chièvres, en
Adriaan Florisz, zoon van eenen schuitemaker
uit Utrecht, een braaf, geleerd man, maar zon-
der smaak en wereldkennis. Gedurende zijne min-
derjarigheid, bestuurde zijne tante, Margaretha
van Oostenrijk, eene zeer schrandere vrouw, deze
landschappen. In den ouderdom van i6 jaren,
nam Karei zelf de teugels des bevvinds in han-
den: hij werd, in 1517, Koning van Spanje: in
1520 Keizer van Duitschland en is, als zoodanig,
meest bekend onder den naam van Karei den V.
Met Hertog Karei van Gelderland moest hij al
aanstonds oorlog voeren; maar, na den allerge-
weldigsten strijd, waarin de Gelderschen soms
meester waren van vijf Provinciën, en de reuzen-
magt des Keizers, hoewel niet zonder Fransche
hulp, wederstand boden, moesten zij echter, na
den dood huns Hertogs, die in 1538 voorviel.
Keizer Karei (1543) als hunnen heer erkennen.
Friesland werd door hem voor 350,000 gld. van
Joris van Saksen gekocht: in 1528 had hij ook
reeds het volstrekte wereldlijke gebied over U-
trecht, Overijssel en Groningen verkregen, zoo
dat al de Nederlandsche Provinciëa nu weder on-
der één hoofd vereenigd waren.
C lü