Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 3i -
Ferdinand en Isabella, Koning en Koningin der
Spaansche Monarchie: eenige jaren later, in 1506,
trok hij naar Spanje, cm zich aldaar als Koning
te doen erkennen, en stierf, koud water gedron-
ken hebbende, terwijl hij bezweet was, in den ou-
derdom van 29 jaren, nalatende eenen zesjarigen
zoon, den naderhand zoo beroemden Karei den V.
XVI, Karei van Egmond, Hertog yan Gelder.
Keizer Karei de V, Vereeniging yan alle dc
Nederlanden onder één hoofd. Hervor-
ming. KarePs afstand. Toestand des
Lands. Vermaarde mannen,
Ondertusschen had zich Karei van Egmond,
zoon van Hertog Adolf van Gelderland, die, zoo
als wij gezien hebben , door Karei den stouten
met zijne zuster naar Gent gevoerd was, aan het
hoofd [der misnoegde Gelderschen geplaatst. Zij-
ne partijgangers, Marten van Rossum en Groote '
PeCr, stroopten te land en ter zee en deden den
Hollanders veel afbreuk : langzamerhand vestigde :
hij zich meer eii meer in het erfdeel zijner vade-'
ren, zoo als wij straks zien zullen.
In Friesland Werd Albert van Saxsen, in 1491,1
door Keizer Maximiliaan, tot zijnen Landvoogd!
benoemd; maar hij maakte zich weldra van de op-
permagt meester, doordien de-verdeeldheden tus-
schen de Schieringers en Vetkoopers nog al voort-
duurden: Albert bedreef vele wreedheden, eni
wil--