Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
zegt: „ Mannen! ik moet toch eens sterven en
„ wil U in geenen last brengendaarop springt
hij van den omgang des torens onder de pieken
der Hoekschen, die hem wreedelijk afmaakten.
Maximiliaan werd, in 1483, na de inneming
van Utrecht, als wereldlijk heer van dat landschap
erkend.
In Vlaanderen wilde men hem niet als voogd
over zijnen zoon erkennen: maar, na hevige ge-
vechten, werd dit landschap, zoo wel als Luik,
volkomen onderworpen.
De Hoekschen, die, sedert lang, de onderlig-
gende partij geweest waren, en nu nog door jonk-
heer Frans van Brederode en Jan van Naald-
wijk, aangevoerd werden, bekwamen, ondcT Max-
imiliaans bestuur, volkomen tle nederlaag. Sluis
in Vlaanderen , hunne laatste wijkplaats , werd ,
door Hertog Alhert van Saksen, veldheer van
Maximiliaans vader, Keizer Frederik, ingenomen,
in of kort na 1491; en hiermede hield men den
Hoekschen en Kabbeljaauwschen twist, die om-
streeks 1350 begonnen was, voor geeindigd.
■ Gemelde Albert stilde ook den opstand, bekend
Wder den naam van Kaas- en Broodvolk, die in
Noord- Holland, uit gebrek aan levensmiddelen
ontstaan was,
Maximiliaan Van Oostenrijk was , intusschen ,
tot Keizer van Duitschland verheven, en Filips
de II aanvaardde zelf de regering in 1494: hij
huwde met Johanna van Arragon, dochter van
Fer-