Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
- -O -
XF, Maria van Botirgondil. Maxijniliaan van
Ooslenrijk. Scbafelaar. Onderwerping der
Hoekschen. Filips de schoone.
Karei de stoute, geciie zonen nalatende, volg-
de zijne docliter Maria hem op. Deze gaf, doof
den Koning van Frankrijic, die aanspraak op hare
landen maakte, in het naauw gcbragt, den Neder-
landers het groot Privilegie, vooral behelzende :
„ dat geene vreemdelingen ambten mogten beklee-
„ den, geene belastingen buiten goedkeuring van
„ 's Lands staten mogten ingevoerd worden en
„ ieder ingezeten voor zijnen eigen regter te regt
„ moest staan." Zij Iiuwde met Maximiliaan
van Oostenrijk, zoo dat dit huis nu aan de rege-
ring kwam, en stierf in den bloei harer jaren,
door eenen val van het paard, in 14S2.
Haar zoontje Filips de II, bijgenaamd de schoo->
ne, volgde haar op, onder voogdijschap van zij-
nen vader, Maximiliaan. De twisten tusscheni
de Hoekschen en Kabbeljaauwschen duurden nog;
aanhoudend voort. Eerstgenoemden uit Hollandl
verdreven, vestigden zich in Utrecht; hier beleger--
den zij den toren van Barneveld, die, door Jam
van Schafelaary een Kabbeljaauwsche hopman,,
verdedigd werd. Onder voorwaarde, dat zij hemi
uit de torengaten naar beneden zouden werpen,,
konden zijne soldaten genade verwerven; maar zijj
weigerden zulks met verachting: hij echter, lie--
ver dan zijne spitsbroeders in den nood te laten,,
zegt:;