Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 —
niet wilden erkennen, evenwel met geweld van het
bestuur meester, en voerde Adolfs kinderen. Ka-
rel en Philippa, gevangen naar Gent, in denjare
147».
Karei de stoute vond, aan de regering komen-
de, zoo als wij reeds opgemerkt hebben, deze
landen in vollen bloei. Dordrecht was, door haar
stapelregt, nog altijd eene aanzienlijke koopstad:
Brugge het middelpunt van den wereldhandel,
tusschen Noord- en Zuid- Europa: de naam van
rijke landen was dus volkomen op deze gewesten
toepasselijk.
Kar er s leus was oorlog, zoo dat de schatten ,
door zijnen vader opgezameld, hem wel te stade
kwamen. Eerst onderwierp hij de Luikenaars,
die tegen hem opgestaan waren; vervolgens her-
stelde hij, door eene vloot, onder bevel van Hen-
drik van Borselen, zijnen schoonbroeder Eduard
den VI, "op den Engelschen troon: kort daarop
geraakte hij met Lodewijk den XI, Koning van Frank-
rijk , in oorlog. Reeds meester zijnde der landen
van de Noordzee tot aan Zwitserland, zocht hij
zich tot Koning daar over te doen verheffen, dat
hem ook bijna gelukt ware ; maar tevens de Zwit-
sers willende onderwerpen, sneuvelde hij, den 5
ianuarij 1477, in eenen slag, tegen hen, bij Nancy.
Hij is de eerste, die een geregeld en bezoldigd
ileger op de been bragt, waarvan de voornaamste
sterkte in het voetvolk bestond.
AT.