Boekgegevens
Titel: Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1825
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205971
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte schets van de geschiedenis der Nederlandsche gewesten: een leer- en leesboek inzonderheid voor meisjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 28 —
ook onderworpen waren, moest voor zijne wape-
nen bulcken. Hij plaatste zelfs, in 1457, zijnen
natuurlijken zoon David, op den Bisschoppelij-
ken zetel. Friesland Caanboudend, tegen betaling
eener geringe schatting, en onder eigen gekozene
regen:en, van de oppermagt des Keizers afhan-
gende) en Gelderland, waren alleen van hem on-
afhankelijk. Na vele binnen- en buitenlandsche
oorlogen, tegen zijne oproerige onderdanen en
tegen de Franschen, gevoerd te hebben, over-
leed hij in den jare 1466. Zijne landen, door
koophandel en zeevaart bloeijende, aan zijnen
zoon Karei, bijgenaamd den stouten, nalaten-
de.
In Gelderland, dat nog gedurig aan binnenland-
sche onlusten ter prooi was, hadden ontzettende
tooneelen plaats. Hertog Armud, in gedurige
oorlogen gewikkeld, werd, door zijnen zoon
bijgestaan door zijne ontaarde moeder Kathari-
na van Kleef, in 1465 te Nijmegen van zijn bed
geligt, en in eenen zeer dunne kleeding over het
ijs , eerst naar Lobith, toen naar Buren gevoerd
en daar gevangen gezet, /idolf had niet lang ge-
not van zijne wreede daad: hij werd, door Ka-
rel den stouten, genoodzaakt, om z^nen vader te
ontslaan, en, op zijne beurt, in de gevangenis gewor-
pen. Hertog Arnoudstond, na zijn ontslag,! Gelder-
land en Zutphen, voor 300,000 gld., aan Karei
af: kort daarop gestorven zijnde, maakte deze
zich, daar de ingezetenen, bovenstaanden afstand
niet